Lidzbark Warmiński

Centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, często zwane Perłą Warmii.